FOTOGALERIE - UDÁLOSTI
hlavicka.GIF (1780 bytes)

RFE 2001 - po útoku teroristů 11.září v USA, byly zvýšeny bezpečnostní opatření také u Rádia svobodná Evropa v Praze. doplneno.gif (900 bytes)
Litomyšl - setkání prezidentů 1994 1994 - setkání sedmi prezidentů na zámku v Litomyšli. Nastupující spolupráce středoevropských a východoevropských zemí.
17.listopad 1989 Národni třída 17.11.1989 - surové zbití studentů příslušníky pohotovostního pluku MV na Národní třídě v Praze. Začátek "sametové revoluce", která ukončila čtyři desetiletí trvající krvavou diktaturu komunistické strany. státní svátek
Jan Palach Jan Zajic 1969 - Jan Palach, Jan Zajíc. Na protest proti sovětské okupaci a postupující "normalizaci" se postupně upálilo několik mladých lidí.
Český rozhlas 21.8.1968 21.8.1968 - boj o Český rozhlas v srpnu 1968,který následoval po násilné okupaci vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy v čele s armádami Sovětského svazu.
studentská demonstrace v únoru 1948 25.2.1948 - demonstrace studentů na podporu prezidenta E.Beneše. Hrdinský pokus studentů o záchranu zbytků československé poválečné demokracie.
Český rozhlas 5.5.1945 5.5.1945 - boj o Český rozhlas v Praze je slavnou kapitolou květnového  povstání českého lidu na konci druhé světové války. významný den
Lidice2_t.jpg (2180 bytes) Lidice 1942 - nový pomník dětem v Lidicích postavený za přispění lidí z mnoha zemí celého světa.
parašutisté 1942 27.5.1942 - českoslovenští parašutisté J.Kubiš a J.Gabčík provedli atentát na R.Heydricha. Jedna z nejvýznamnějších akcí zahraničního odboje na území protektorátu.
28.říjen 1918 28.10.1918 - vznik samostatného Československa. Na konci první světové války, po porážce Rakouska-Uherska, vydal právě ustavený Národní výbor v budově Obecního domu v Praze, první zákon samostatného československého státu. státní svátek
hymna    František Škroup 21.12.1834 - obr.č.1 pamětní deska na budově Stavovského divadla na paměť prvního uvedení hry Františka Škroupa Fidlovačka, kde poprvé zazněla pozdější hymna Kde domov můj
obr.č.2 busta Františka Škroupa v Národním muzeu v Praze.
Stavovské divadlo 7.7.1781 - základní kámen Stavovského divadla byl položen v počátku formujícího se českého národního sebeuvědomění.
Komenský v Amsterodamu Emigrace během a po třicetileté válce 1618 - 1648. Obraz Komenský v Amsterodamu na lunetě Národního muzea v Praze. Zpustošení země třicetiletou válkou a odchod protestantské politické emigrace ze země předznamenal dlouhé období politické nesamostatnosti a závislosti země.
1621 - poprava českých pánů na Staroměstském náměstí 21.6.1621 - poprava 27 účastníků stavovského povstání na budově Staroměstské radnice v Praze. Tragický následek špatné politiky českého stavovské odboje.
Hladová zeď v Praze 1360 -1361 zahájena stavba hladové zdi v Praze na Petříně, kterou kázal stavět Karel IV., aby zmírnil důsledky pohrom s náledným hladomorem. doplneno.gif (900 bytes)
Univerzita Karlova  Univerzita Karlova  Založení pražské univerzity - luneta v Národního muzea v Praze 7.4.1348 - Karel IV. založil v Praze univerzitu.
obr.č.1,2 budova Univerzity Karlovy   obr.č.3 Obraz Založení pražské univerzity na lunetě Národního muzea v Praze namalované v období národního obrození.

Karel IV. - nejvýznamnější státník Lucemburské dynastie.
1268 -  Přemysl Otakar II 1268 - český král Přemysl Otakar II . Budova Novoměstské radnice v Praze. Zakladatel královských měst.
Nejvýznamnější státník přemyslovské dynastie.
sv. Martin 1176 - kostel sv.Martina, Staré město v Praze jako němý svědek vzniku a šíření husitské revoluce.
Říp Legendární hora Říp s románskou rotundou na vrcholu kopce.
Dějiny země pokračují příchodem slovanských kmenů v čele s legendárním praotcem Čechem.
Povolání Přemysla Oráče k vládě - luneta v Národního muzea v Praze Mytologické povolání Přemysla Oráče k vládě, jak je znázorněno na lunetě Národního muzea v Praze, namalované v období národního obrození.

Datum poslední modifikace: 25.12.2001

© 2000, 2001 Česká politika