Slavíme 100 let nezávislosti, 100 let republiky, 50 let svobody

 

 

 

 

Nesmíme to nikdy vzdát
 

   Jestli vám někdy připadá, že se někteří z našich vrcholných politických představitelů nechovají, jak by měli, a máte pocit, že se to snad nikdy nezlepší, že po nových volbách opět budou hyzdit sněmovnu podivní poslanci, že na Hradě sedí někdo, na koho lidé musí házet vajíčka, že koalice ve vašem městě nebo kraji nevládne, ale jen se mezi sebou přetahuje a hádá … věřte, že takový pocit nemáte zdaleka jen vy. Dá se s tím něco dělat? Neunavuje vás ta věčná otázka? Asi záleží na tom, jestli jste pesimista nebo optimista, a u kolika voleb už jste byli.

   Pokud má náš veřejný život směřovat k lepšímu, musíme na naše politické představitele klást pořádně vysoké požadavky. Mají velkou moc a odpovědnost, a tak přece musí být příkladem. Nesmí znevažovat funkci nebo instituci, kterou reprezentují. Nesmí být ve střetu zájmů, zneužívat informace k osobnímu obohacení, záměrně lhát, zneužívat postavení… Každý takový zásadní prohřešek musí být násoben deseti, protože se jedná o veřejného činitele. Jen takovým způsobem se jich budeme moci zbavovat a zbavit. Nejen ve volbách, ale i během výkonu funkčního období.

    Pokud něco politici porušují, properme je v médiích, žádejme jejich rezignaci, dávejme najevo, že jim to v dalších volbách spočítáme, mysleme kriticky. Pokud to bude nutné, jděme demonstrovat, aby viděli, že na nás nebudou štípat dříví. Zkrátka pěstujme svoje občanské a voličské sebevědomí, požadujme vyšší standardy v jejich odpovědnosti a jejich chování.
 

Začněme pěkně od shora. Prezident označený soudem bezprostředně po volbách za lháře, prezident nerespektující Ústavu (který si sestaví vládu bez souhlasu parlamentu), prezident používající černé fondy v prezidentské kampani, prezident zneužívající svoje postavení (například zneužitím amnestie pro zločince nebo prosazující zahraničně politické zájmy nepřátelských mocností) by měl odstoupit a neměl by kandidovat podruhé (ani potřetí). Pokud porušuje zákony a sám nemá dost soudnosti, aby odstoupil, nemá kandidovat, pokud ani to nerespektuje, nezaslouží si být zvolený. Jediné co si takový prezident zaslouží, je odporoučet se s pěknou ostudou z Hradu a zapsat se černým písmem do čítanek.
Jako příklad uvedu dva nejhorší prezidenty - Gottwalda a Husáka. První zavedl komunistickou zvůli a totalitu, druhý sloužil sovětským okupantům a řídil 20 let komunistickou normalizaci.


Ministerský předseda
je odpovědný za vládu. Pokud je v jeho vládě nějaký ministr, byť jen podezřelý z porušování zákonů (například o střetu zájmů, zneužití pravomocí, zneužití informací v obchodním styku atd.), měl by ho odvolat, pokud dotyčný sám neodstoupí. Předseda vlády je odpovědný za celou vládu, i když je to vláda koaliční. Snižování standardů na vládní úrovni nelze tolerovat, protože vláda je vrcholným výkonným orgánem a řídí celou vrcholnou politiku. Největší moc = největší odpovědnost = nejpřísnější měřítka. [1]

Stejný metr je potřebné aplikovat i na moc soudní. Soudce musí být apolitický, neúplatný, nevydíratelný, nestranný, fundovaný, pracovitý. Začněme u soudu nejvyššího – tedy Ústavního. Ústavní soud není vhodný pro bývalé politiky s právním vzděláním. Tento soud je strážcem Ústavy, její vykladačem a poslední právní instancí. Jak už několikrát úspěšně prokázal (např. v období pokusů o účelovou změnu Ústavy v době tzv. „opoziční“ smlouvy za spoluvlády Zemana a Klause a v mnoha dalších zásadních kauzách). Zasedat by v něm měli jen osvědčení a renomovaní soudci. To samé platí i o soudu nejvyšším a správním. Soudy nižších instancí jsou jistě neméně důležité. S těmi se v praxi setkáme daleko častěji. Proto jsou i na mě kladené ty samé požadavky. Soudci s pochybnou (např. komunistickou) minulostí jsou po tolika letech již opravdovou ostudou justice. Můžeme se bez nich určitě obejít. [2]
 

Členové Poslanecké sněmovny a Senátu mají zákonem zajištěnou imunitu, ale pokud jsou podezřelí z porušování zákonů (trestné činnosti apod.), tak by je zákonodárný sbor měl vydat k soudnímu jednání (sněmovna tak většinou i činí). Poslanci by měli být při tvorbě zákonů poctiví stejně jako vláda, která zákony připravuje. Tedy žádné přílepky, manipulace na objednávku lobbistů, žádní solární poslanci v anonymních společnostech, žádné styky s podsvětím. Za takové poslance ve svých řadách nese odpovědnost vedení sněmovny a příslušné výbory (například ten imunitní). [3]
 

Řečené požadavky musí platit i v nižších patrech státní moci, na krajích, v obcích, ve státních podnicích a institucích, které často rozhodují o desítkách miliard ročně (velké lákadlo pro mnoho druhů nepoctivců). Příkladně se musí chovat i orgány kontrolní. Česká národní banka, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, Energetický regulační úřad a také orgány dozorové – státní zastupitelství a policejní orgány. Právě „nedávná“ historie výměny Nejvyššího státního zástupce ukázala, jak je důležité mít v jeho čele schopného a politicky nestranného a neúplatného člověka. To samé tedy platí pro policii a jejího policejního prezidenta a dále pro všechny hlavní ministry (obrany, vnitra, financí, zahraničí), kteří jsou odpovědní nejen za svá ministerstva, ale také za personální výměny v organizacích, které pod jejich řízení spadají.

 

Nesmíme zapomenout na média, zvlášť když si všechny ty velké rozebrali místní oligarchové, a všechny skutečně kontroverzní kauzy z nich po té velmi rychle zmizely. Hlídací pes svobody má nasazený nenápadný náhubek. Občasné publikování vybraných kauz o politické konkurenci, redaktorská autocenzura atd., to není skutečná svoboda slova ani pluralita. Je to jen jejich zubožený zbytek, taková karikatura. Právě v takové nehezké situaci se momentálně nacházíme. Nezávislá internetová média jsou ještě slabá s málo čtenáři. Internet je navíc plný dezinformací psaných grafomany a cizími rozvědkami, kterým často mnoho lidí bezelstně věří. Za takové situace je opravdu důležité mít fungující média veřejnoprávní. Česká televize, Český rozhlas a ČTK musí plnit funkci nezávislého a kvalitního zdroje informací a až potom zábavy. Příkladem hodným následování by pro nás mělo být nezávislé řízení a financování stanic BBC. [4]

 

Co říci závěrem. Popsané požadavky nejsou nadsazené. Jejich vyžadování je dobrým sítem, kterým propadnou špatní lidé, kteří nemají ve veřejných funkcích co pohledávat. Nejpozději se tak stane ve volbách, ale nestyďme se požadovat rezignace i uprostřed jejich funkčních období, pokud někdo evidentně porušuje zákony, nebo má velké škraloupy ve své minulosti. Na politickou kulturu se dívejme do vyspělejších zemí, které mají v politické kultivaci náskok - náskok před námi, kteří jsme žili 40 let v nesvobodě a izolaci, ale kteří doufám stále máme ambice je dohonit i v této oblasti. Koneckonců děláme to pro sebe a pro naše děti J.    2.1.2017 (lid)

 

[1]  Jako příklad uvedu dva nejhorší – Z.Fierlingera (1948), hrobaře Sociální demokracie a L.Štrougala (1968) ministra vnitra a předního normalizátora. Oba pravděpodobné agenty NKVD a KGB.

[2] Jako dva nejhorší příklady z historie uvedu - prokurátora a agenta NKVD Vaše, vraha válečného hrdiny Heliodora Píky a mnoha dalších, prokurátorku Brožovou-Polednovou, která je justiční vražedkyní političky Milady Horákové a dalších.

[3] Největší skvrnou současného českého parlamentu jsou komunisté, v čele s jejich bývalým předsedou Grebeníčkem a současným předsedou Filipem (spolupracovníkem StB). Představte si, kdyby v německém parlamentu dodnes seděli fašisté. Je to pro nás nepředstavitelné (a nepřijatelné), ale úplně stejné, jako když v tom českém dodnes sedí komunisté.

[4] členství v KSČ, lidových milicích apod. opravdu není dobrým doporučením pro generální ředitele veřejnoprávních zpravodajských institucí.

 

 

 

Napište nám:    postmaster@ceskapolitika.cz

 

[starší komentáře najdete v archivu komentářů]

[starší témata najdete v archivu témat]

 

 

    Datum poslední modifikace: 27.10.2018