30 let od brutálního komunistického zásahu proti studentům na Národní třídě v roce 1989

80 let od brutálního nacistického zásahu a smrti Jana Opletala a Václava Sedláčka 1939

 

 

 

Není to paradoxní, oslavovat 30 let získání svobody za situace, kdy důležité funkce ve státě mají stále obsazené bývalé opory totalitního režimu?
 

   Prezidentský úřad zastává exkomunista a bývalý marxistický prognostik, vládě předsedá oligarcha, exkomunista, spolupracovník STB, Českou televizi a Hospodářskou komoru také vedou exkomunisté. Exkomunisty, STBáky, udavače, bývalé milicionáře a jim podobné, stále vidíme ve vysokých politických funkcích. Jsou mezi ministry současné vlády, poslanci, vysokými státními úředníky, soudci. oligarchy atd. Tento výčet je opravdu po 30 letech od pádu starého režimu velmi zarážející.
   Staré struktury přivedené Milošem Zemanem (do vlády v roce 1988) a následně opakovaně na Hrad (v roce 2013) se drží u moci a páchají v politice a ve společnosti nadále velké škody. Komunisté drží vládu u moci a mají významné politické (kraje) a hospodářské funkce (dozorčí rady). Exkomunisté u nás kandidují na prezidenta a vůbec se nestydí. Myslím, že to není moc dobrý výsledek za 30 let vývoje ve svobodné společnosti.

 

Není paradoxní, že ani po 30 letech od pádu totality u nás fakticky ještě nemáme úplnou rovnost před zákonem?


   Pokud se stanete prezidentem nebo předsedou vlády, jste tím pádem beztrestným člověkem? Můžete si objednat trestní stíhání na svoje konkurenty? Můžete zrazovat státní zájmy? Můžete ignorovat každodenní střety zájmu (předseda vlády) při přidělovaní veřejných zakázek vlastním firmám? Není to všechno mnohočetným porušováním platných zákonů a Ústavy??? Zneužívání evropských dotací také ne? Ani krácení daní, kterým se úředníci na úřadech, u policie, státním zastupitelství a jinde nechtějí zabývat? Tím přece také porušují zákony! Vracení evropských dotací a placení desetimilionových pokut z kapes daňových poplatníků není trestným činem a porušováním péče řádného hospodaření ve vládě i na úřadech? Není omilostnění tunelářů (amnestie V.Klause) také svým způsobem trestným činem zneužití pravomoci veřejného činitele?


Není to paradoxní, že ani 30 let od pádu totalitní komunistická diktatury,  nám opět (spolu)vládnou komunisté?


   A to i přesto, že všichni komunisté po roce 1968 (tedy ti co nevystoupili z komunistické strany sami nebo neprošli stranickými prověrkami) museli potvrdit souhlas se sovětskou okupaci (rozuměj dvacet let kolaborovali s cizí okupační mocí), udržovali režim, který střílel vlastní lidi na hranici, zavíral (od padesátých let) po desetitisících svoje občany do pracovních táborů (čti koncentračních táborů) a popravil nebo umučil (v oněch táborech) přes 8 000 politických vězňů. Ty, co se odvážili komunistický režim kritizovat, v lepším případě odsoudil (protiprávně a opakovaně) na léta do vězení. Někteří to nepřežili u výslechu (Patočka), jíní byli popravení (Píka, Horáková, ...), další zemřeli ve věznicích ještě i za Husáka (Vonka, ...). Toto zabíjení a terorizování vlastních občanů v orwellovském stylu byla hlavní podstata komunistické nesvobody. K tomu přičtěme, jak komunisté všechny okradli o majetek (v letech 1945 - 1948), který jim nemohl sloužit k obživě (soukromý holič, taxikář, sedlák, kominík, instalatér a další prostě neexistovali). Kdo měl náboženské cítění a neskrýval se, riskoval stejně jako ten, kdo měl jiné politické názory.
   Hlavní podstatou totality tedy nebyl jen zákaz cestování, hlavní nebylo chybějící zboží v obchodech (jak se dnes po 30 letech tak často zjednodušeně popisuje). Hlavní byl strach o holý život, popravy, věznění a střílení na hranicích, podobně jako v době nacistické okupace. Proto (ex)komunisté tak neradi slyší, když se jim připomíná ta jasná podobnost s nacistickým režimem.

 

Není to paradoxní, že se stále ani po 30 letech, nevyplácí být poctivým a slušným občanem?


   Během totalitní nadvlády komunistů existovala jasná dělící čára mezi poctivým a nepoctivým životem. Pokud jste nechtěli režim podporovat přímo, tak jste se samozřejmě nesměli nechat nalákat do  komunistické strany (natož být jejím nomenklaturním pracovníkem), nelezli jste do Lidových milicí, nepracovali jste v STB (ani jste jí neudávali sousedy nebo kolegy). Také jste se nesnažili být placeným funkcionářem SSM nebo předsedou MNV. Nechtěli jste být politrukem, rozvědčíkem, prokurátorem, natož odporným vlastizrádcem, jakým byli spolupracovníci KGB.  

   Pokud jste tohle všechno nedělali, navíc jste nekradli (ani si nenakradli jako veksláci a šmelináři), snažili jste se žít poctivě a správně vychovávat děti, dělali jste i něco pro ostatní, tak jste moc velkou kariéru (ani majetek) během totality udělat nemohli. To bylo vyhrazené jen pro ty se stranickou legitimací, silným žaludkem a patřičným kádrovým profilem.

   Když se tedy vrátíme k obsahu prvního odstavce a vidíme, kolik starých struktur se má dnes lépe než ostatní, poctiví, řadoví občané, nabízí se otázka: „Vyplatí se být poctivým člověkem i v dnešní době“? nebo stále platí, že pokud se chce někdo rychle vypracovat, musí táhnout za jeden provaz s mocnými, lhát, šidit, okrádat stát nebo spoluobčany? Vypadá to, jako by vstupenkou k úspěchu, penězům a moci bylo opět členství v nějakém hnutí nebo divné partaji tak jako za starého režimu.. Vypadá to, jako by se nám stávající mocní snažili vsugerovat spoluvinu za současnou situaci („všeci kradnů“). Vypadá to, že současní mocní nechtějí poctivé, samostatné občany, ale jen zmanipulované voliče, hlídané daňové poplatníky (EET), hloupé zákazníky, špatně placené, zotročené zaměstnance.


Má to všechno nějaké důsledky pro společnost a jednotlivce nebo se nás to nijak nedotkne ?


   Můžeme si všímat systémových věcí, jako je manipulativní volební systém, který má eliminovat malé a nově vznikající polické subjekty („poděkujte“ Klausovi se Zemanem a jejich oposmlouvě). Můžete uvidět, jak oligarchové typu Babiše, Kelnera, Křetínského a jim podobní, kupují a ovládají média. Následně nám servírují jen informace, které se jim hodí (úspěšná vláda – až na ty nezákonnosti , skvělé telekomunikační služby – až na ty ceny , masivní těžba uhlí – až na ty důsledky globálního oteplování   , svobodné volby - až na to přepočítávání hlasů   atd., atd.).

   Důsledkem tohoto neblahého zesilujícího vývoje jsou vyrostlé obludné oligarchické monopoly, které se ocitly mimo kontrolu. Mají je sice hlídat státní instituce, ale ty to často nedělají nebo dělat nemohou. Jak by to také mohly, když si do těchto institucí vítězná politická strana (nebo hnutí) po každých volbách dosadí svoje lidi ? (I když jim v tom má bránit zákon o úřednících. Ten je ale účelově degradován na nefunkční paskvil). Dalším důsledkem oligarchizace řízení společnosti, jsou nesčetné příklady s čerpání EU dotací. Ty tečou hlavně těmto velkým oligarchům skupinám,, místo aby pomáhali těm, pro které mají být primárně určené (tedy těm menším, slabším, hendikepovaným). Stát nemá drobné na mnohé potřebné programy (protidrogovou prevenci, dětské domovy, sociální bydlení, charitu, léčení, prevenci apod.), ale má dost, aby posílal miliardy Agrofertu a podobným soukromým kongromerátům dnešních politicko-mediálních oligarchů. Řekněme si to jasně. Takový mocný oligarcha může být daleko horší než všichni bývalí kmotři dohromady .Oligarchové (na rozdíl od bývalých kmotrů) nemusejí uplácet a při tom riskovat vězení. Mají daleko elegantnější možnosti. Mohou si peníze sami přidělovat a nemusí přitom ani uplácet politiky. Stačí jim "jen" pohrozit nebo "jen" naznačit, že kdo je neposlouchá na 100%, má po kariéře a bude okamžitě vyhozen nebo propuštěn. Mnozí ve státní správě se už dávno těmito nepsanými pravidly oligarchického ovládání státní správy (i soukromých médií) bez výčitek sami dobrovolně řídí.

    Důsledkem jsou také potíže zatěžující českou obrannou a zahraniční politiku. Miloš Zeman nás táhne k Rusku a Číně. Prý se tam jezdí učit, jak lépe normalizovat českou společnost. Tím se podobá prvnímu komunistickému prezidentovi Gotwaldovi, který se také jezdil (ve třicátých letech) do Ruska učit, jak má zakroutit demokracii krkem. A výsledek? Lžiprezident Zeman si beztrestně porušuje ústavu, zneužívá pravomoci veřejného činitele, zneužívá i institut prezidentské milosti (Kájínek, Babiš) a porušuje zákony, jako by byl samotným bohem a ne voleným úředníkem na pět let. O jeho problémech už byla i na těchto stánkách řeč mnohokrát řeč. Je to lhář a mizerný člověk.V ničem nám není a nebyl užitečný, v ničem nám nemůže být pozitivním příkladem (alkohol, kouření, lži, podvody, osobní útoky, chování ze čtvrté cenové, ...)

 

Jsme svědky masového zneužívání politické moci sloužící k osobnímu nezákonnému obohacování, manipulaci s veřejným míněním, porušování zákonnosti předními politickými představiteli.

 

   Co máme dělat v době, kdy se už oligarchům podařilo ovládnout hlavní sdělovací prostředky, jejímž prostřednictvím úspěšně manipulují s veřejným míněním ve svůj prospěch (s hlavním cílem ochránit svůj často nelegálně nabytý majetek) a současně zneužívají své politické anebo mediální moci? Věřte mi, je to a bude to neskutečně těžké, odolat těmto dvěma silám současně. To ony nás postupně připravují o možnosti se jim účinně bránit.  Jistě, je dobré o událostech samostatně přemýšlet, nenechat se oklamat mediální manipulací, nenechat se zastrašit. Otázkou je, jestli nám to všechno bude stačit? Jestli budeme mít i nadále možnost volit lepší politické reprezentanty (nebo o tu možnost kvůli mediálním manipulacím přijdeme a volby budou jen formální taškařicí, tak jako byly dřív). Musíme vyžadovat dodržování zákonů, které musí platit stejně a pro všechny, nebát se na jejich porušování upozornit nezávislá média, stání instituce a policii …

   Protože ryba smrdí od hlavy, musíme zvolit do prezidentské funkce slušného a důvěryhodného prezidenta (ne předem vypraného a propagovaného kandidáta vládnoucí oligarchie). Nesmíme volit účelová politická sdružení, zakládaná a financovaná  českými nebo slovenskými oligarchy (Bárta – Věci veřejné, Babiš – ANO, Sehnal – ODA, ... Další projekty podobných oligarchů jistě přijdou - viz působení Penty na Slovensku). Musíme se zajímat o politické dění, mluvit o neustále o něm s ostatními, zapojit se více do občanských aktivit. V politice bude dobré se držet právních standardů vyspělejší části Evropské Unie, pevně setrvávat ve struktuře NATO a být zajedno s našimi sousedy a spojenci. Nekoketovat s totalitními státy, držet se od nich stranou, dávat si dobrý pozor na jejich nepřátelské aktivity, spolupracovat s demokratickými zeměmi uznávajícími fungování svobodné společnosti, trvat na dodržování lidských práv, vytvářet sociálně spravedlivou společnost (nepodporovat oligarchy, lichváře, exekutory). Otrocky nesloužit politickým populistům (Okamura), manipulativním oligarchům (Babiš), totalitním strukturám (Filip, KSČM).

  Zkrátka každý slušný občan  musí i nadále dělat to, co má slušný občan dělat ve všech dobách. Žít slušně a poctivě, nenechat se zlomit, ošidit nebo vyhnat. Staré Masarykovo heslo „Nebát se a nekrást“ platí stále.  A také platí jeho heslo, že státy se udržují těmi ideály, ze kterých se zrodily. Naše listopadové ideály známe. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Ten ideál Václava Havla  je potřeba neustále naplňovat. 17.11.2019 (LID)  

 

 

 

 

 

 

Napište nám:    postmaster@ceskapolitika.cz

 

[starší komentáře najdete v archivu komentářů]

[starší témata najdete v archivu témat]

 

 

    Datum poslední modifikace: 24.11.2019